Strona główna Artykuły Podanie o urlop

Podanie o urlop

0 139
podanie o urlop

Urlop – każdy chciałby go mieć, nie każdy wie, jak się na niego wybrać. Najważniejsze, by znać swoje prawa i obowiązki ustanowione w Kodeksie Pracy. Z zamieszczonych w nich paragrafów jasno wynika, jakie warunki należy spełniać i jakie kroki podjąć, by skorzystać z prawa do urlopu. Przede wszystkim należy wypełnić i złożyć odpowiednie podanie o urlop. Jak je skonstruować? Inaczej wygląda podanie o urlop wypoczynkowy, inaczej o urlop okolicznościowy, jeszcze inaczej – podanie o urlop wychowawczy. Dlatego do każdego typu urlopu dopasowany jest odpowiedni wzór wniosku. W podaniu o urlop rodzicielski, poza wszelkimi danymi osobistymi, umieszcza się datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie zawierające informację, czy drugi rodzic dziecka w czasie trwania urlopu rodzicielskiego nie będzie lub będzie korzystał z takiego urlopu. Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć i czekać na decyzję przełożonego.
Szczególnego rodzaju urlopu jest urlop przeznaczony dla studentów. Urlop dziekański może trwać jeden semestr lub cały rok akademicki. Zasady jego przyznawania są uzależnione od procedur uczelni. W czasie trwania urlopu dziekańskiego student zachowuje wszystkie przywileje związane ze statusem studenckim. Wzór podania o urlop dziekański wygląda następująco: w lewy górnym rogu umieszcza się imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz numer indeksu. Po przeciwnej stronie należy zaznaczyć miejscowość oraz datę. Kilka wersów niżej umieszcza się dane adresata, po czym zamieszczona jest formułka związana z prośbą o udzielenie urlopu, którą należy podeprzeć uzasadnieniem. Na końcu wystarczy się podpisać i podanie gotowe.
Na szczęście wzory wszelkich podań o urlop są obecnie szeroko dostępne. Wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz drukarka, by szybko poradzić sobie z wypisaniem podania.

 

 

Powiązane słowa kluczowe:

podanie o urlop wychowawczy
podanie o urlop bezpłatny
podanie o urlop wypoczynkowy
podanie o urlop dziekański
podanie o urlop rodzicielski
podanie o urlop okolicznościowy
podanie o urlop wzór
podanie o urlop rodzicielski 2013 wzór
podanie o urlop rodzicielski wzór
podanie o urlop dziekański uzasadnienie

PODOBNE ARTYKUŁY